lørdag 10. juli 2010

Skolen i samfunnet


Kompetansemålene jeg blir målt mot i dette emnet, er følgende:

  1. Jeg skal ha oppdaterte kunnskaper om utviklingen av norsk grunnskole.
  2. Jeg skal kunne reflektere over forholdet mellom skole og samfunn i et historisk, filosofisk og samfunnsmessig perspektiv.
  3. Jeg skal kunne analysere og reflektere over hvordan lærer- og elevrollen har endret seg og endrer seg i takt med endringene i samfunnet (egne mål).
  4. Jeg skal vise innsikt i ulike sosialiseringsfaktorer og hvordan disse påvirker elevenes utvikling og lærerens egne didaktiske valg.
  5. Jeg skal kunne analysere og vurdere skolens rolle sett fra ulike perspektiver.
  6. Jeg skal ha kunnskap om verdien av stadig utvikling i skolen, og evne å gå inn i et samarbeid for å fremme utviklingen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar